Hoop-oorsig

Hoe waar is die onderstaande stelling van jou?

Hoop word ondersteun deur ses aspekte wat volgelinge van Jesus in hulleself kan kweek:

Die hoop-oorsig sal jou help ontdek waar en hoe jy nog meer in God se genade kan rus. Dit kos gewoonlik minder as tien minute om die vraelys in te vul. Jou resultate sal op die skerm verskyn en per e-pos aan jou gestuur word. Ons sal NOOIT jou e-posadres met ʼn derde-party deel nie.

Jy sal nie kan voortgaan met die vraelys indien jy nie AL die vrae ingevul het nie.

Jy kan die meeste leer as jy eerlik antwoord. Die vrae vra nie wie jy WIL wees nie, maar wie jy VANDAG is.

Die resultaat is ʼn kort beskrywings van al ses die aspekte, elk met ʼn punt uit 20.

Geniet!

Name Email
Ek vertrou vas op God selfs in die ergste storms.
Ek pak die uitdagings van die lewe aan, wetende ek kan rus in God se genade.
Ek het krag in angstigheid, want ek weet in my hart God is in beheer.
Ek gaan ligvoets deur my dag en fokus op wat regtig belangrik is vir volgelinge van Jesus.
Ek herdefinieer ʼn negatiewe situasie deur God se leiding daaragter te soek.
Ek volhard terwyl ek gretig wag vir God se seëninge soos in die Bybel belowe.
Ek leef dapper in vasgevalde of skynbaar onmoontlike situasies.
Ek is oop vir verrassende uitkomste selfs in die aangesig van verontregting.
Ek is gedurig nuuskierig oor die moontlikhede wat God kan oopbreek.
Ek nooi God se Gees om my oë oop te maak om te sien waaroor dit eintlik gaan.
God se omarmende liefde definieer hoe ek met alle mense omgaan.
Soos God, trek ek die kring van liefde al groter om al hoe meer mense in te sluit.
My geloof gee aan my vreugde om selfs teleurstellings te oorkom.
Ek ervaar dat my blydskap toeneem selfs te midde van die uitdagings in my lewe.
In uitsiglose omstandighede word my gedrag bepaal deur die beloftes in die Woord.
My swakpunte, seer en geheime bepaal nie hoe ek leef nie.
Ek weet as ek ander mense vergewe, verander dit ook my toekoms.
Die Gees help my onthou: “Hierdie slegte situasie sal ʼn positiewe uitkoms hê.”
My lewe wys dat ek oor grense heen wil gaan en ʼn naaste vir ander wil wees.
My geloof verbreed my grense van liefde.
Ek is tevrede om te weet: My rykdom is in God.
Wat ek glo, het ʼn direkte invloed op dit waaraan ek waarde heg.
As rentmeester van God ontvang ek tevrede alles wat God aan my gee.
My siel wag stil op God – ek is nie bang nie.